MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TÒA G3

Quý khách click vào từng căn để chi tiết thiết kế

Hình ảnh nội thất